Onogawa Seisakusho

News

Thông tin mới

Products

Giới thiệu sản phẩm

Sản phẩm Made in Iwaki được đánh giá cao trên toàn thế giới.
Xem chi tiết

Recruit

Thông tin tuyển dụng

Trong thời đại công nghệ thông tin và truyền thông với những chuyển đổi lớn, với quan điểm toàn cầu, chúng tôi đang tìm kiếm nguồn nhân lực có thể kết nối với thế giới từ IWAKI.
  • Hỗ trợ toàn cầu
    Nhà máy tại Việt Nam bắt đầu hoạt động vào tháng 12 năm 2022.

    Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến việc sản xuất tại những nơi tối ưu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.