Onogawa Seisakusho

Products

Giới thiệu sản phẩm

Đầu nối dùng cho xe ô tô

Automotive Connector

Đầu nối dùng cho thiết bị thông tin và truyền thông

Micro Connector

Chúng tôi không chỉ sản xuất các loại đầu nối mà tiến hành cả thiết kế, chế tạo thiết bị và khuôn.
Chúng tôi có thể đưa ra các đề xuất tổng thể (thiết kế quy trình) tận dụng thế mạnh của hình thức sản xuất nhất quán.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi.

Liên hệ qua điện thoại (Bộ phận tổng vụ)

tel.0246-32-4212

9:00 đến 18:00 các ngày trong tuần